Adatfelvételi lap

a helyi termékek Hajdú-Bihar megyei elektronikus kataszterébe való felvétele céljából

A helyi termék:

  • Hajdú-Bihar megyében előállított,
  • Hajdú-Bihar megyében - vagy az előállítás helyétől maximum 40 km-en belül - honos vagy megtermelt, saját vagy vásárolt vagy összegyűjtött alapanyagból, 
  • jellemzően hagyományosan, kézi erővel, nem nagyüzemi vagy gyáripari technológiával, eljárással, nem gyártósoron készült,
  • megyei munkaerővel, szakértelemmel előállított,
  • főként megyei, lakossági igényeket kielégítő termék, melynek
  • előállítója természetes személy, őstermelő, kistermelő, családi gazdálkodó, egyéni vállalkozó, mikro vagy kisvállalkozás.

Kapcsolattartó adatok:

(Ügyintézéshez szükséges adatok)

Termékadatok:

(Ez jelenik meg a weboldalon, östermelő, cég, önkormányzat)
(Ez jelenik meg a weboldalon)
(Ez jelenik meg az weboldalon)

(pl. termék kinézete)
Termékről készített fotók honlapon történő megjelenítése

A TERMÉK BEMUTATÁSA:

TERMÉK ELŐÁLLÍTÓJA:

TERMÉK ÉRTÉKESÍTÉSE:

Irányítószám:
Település:
Utca házszám
A termék értékesítésének módjai
(több is jelölhető)További információk

A specifikus cél a megye helyi termékeinek és helyi termelőinek megismerését és megismertetését hangsúlyozza, amely kapcsán nélkülözhetetlen a megfelelő minőségi paraméterek meghatározásán alapuló helyi termelő és termék adatbázis kialakítása, valamint ezek segítése a minőségi termelés ösztönzése érdekében.

A kiegészítő tevékenység tervezésének indoklása

Hajdú-Bihar megye kiemelkedő agrár potenciállal, valamint népművészeti hagyományokkal, sajátos helyi termékekkel rendelkezik, azonban ezek ismertsége nem általános. Nincs egy egységes helyi termék kataszter a megyében, amely naprakészen tartalmazná a minőségi helyi termékeket és termelőket, amely kiindulási alapja a helyi termékekre alapozott turisztikai, kulturális, gazdasági tovább fejlődésnek. A helyi termékek ismertségét és elismertségét a kataszterre épülő minőségdíj és márkaképzés is elősegítheti, amely a helyi kötődés, helyi identitás erősítésén túl elősegíti a minőség növelését és garantálását, a vásárlók és termelők közötti személyes kapcsolatok, bizalom elmélyülését és egyben erősíti a helyi munkalehetőségeket.

A kiegészítő tevékenység célja

A kiegészítő tevékenység célja a megyében előállított helyi termékek és a megyében működő helyi termelők ismertségének és elismertségének növelése, a termelők közötti, valamint a termelők és fogyasztók közötti együttműködések ösztönzése.
A kataszterbe kerülés célja, hogy a helyi termelők és termékeik ismertsége növekedjen, minél többen vásárolják a helyi termelők termékeit, ezáltal segítsék a helyi termelőket és egyben hozzájáruljanak a helyi lakosok támogatásához, a helyi foglalkoztatás növeléséhez is.

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat a „Hajdú-Bihar megyei foglalkoztatási megállapodás, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés” című TOP-5.1.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú projektjének alapvető célja a munkaerő-piaci helyzet javítása; gazdaságfejlesztés; partnerségi együttműködések fejlesztése. A megyei szintű foglalkoztatási együttműködés (Paktum) a megye egészére kiterjedő célokkal és tevékenységekkel működik, ugyanakkor ösztönzi, előkészíti, segíti a helyi foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési kezdeményezéseket. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat a projekt megvalósítása során a kiegészítő tevékenységhez kapcsolódóan a helyi termelőket, helyi termékeket bemutató mindenki számára elérhető nyilvántartás, megfelelő adatbázissal strukturált honlap létrehozását vállalta. A helyi termékeket bemutató honlap elsődleges feladata/célja a helyi termelők és termékeik bemutatása, elérhetőségeik biztosítása ezzel is elősegítve a helyi termékek iránti kereslet növekedését.