Hajdú-Bihari Termékdíj

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat a „Hajdú-Bihar megyei foglalkoztatási megállapodás, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés” című TOP-5.1.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú projektjének alapvető célja a munkaerő-piaci helyzet javítása; gazdaságfejlesztés; partnerségi együttműködések fejlesztése. A megyei szintű foglalkoztatási együttműködés (Paktum) a megye egészére kiterjedő célokkal és tevékenységekkel működik, ugyanakkor ösztönzi, előkészíti, segíti a helyi foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési kezdeményezéseket. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat a projekt megvalósítása során a kiegészítő tevékenységhez kapcsolódóan a helyi termelőket, helyi termékeket bemutató mindenki számára elérhető nyilvántartás, megfelelő adatbázissal strukturált honlap létrehozását vállalta. A helyi termékeket bemutató honlap elsődleges feladata/célja a helyi termelők és termékeik bemutatása, elérhetőségeik biztosítása ezzel is elősegítve a helyi termékek iránti kereslet növekedését.

A Hajdú-Bihari Termékdíjhoz kapcsolódó szempontrendszer meghatározásának célja

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat a Hajdú-Bihari Termékdíjhoz kapcsolódó szempontrendszer meghatározásával azt a célt kívánja elérni, hogy megvalósuljon a hagyományos, kézműves és tájjellegű termékeink és mezőgazdasági élelmiszereink magas minőségi színvonalának elismerése, a megyében előállított termékek népszerűsítése, ismertségének növelése, az ilyen termékeket gyártók piaci lehetőségeinek bővítése, a piacra jutásának segítése, valamint a fogyasztók hozzásegítése a minőségtudatos, környezetbarát termék kiválasztásában.

A helyi termékek értékesítése során a termelési rendszerek környezetileg fenntarthatóbbak, csökken az élelmiszerek szállítási útja, egyúttal lehetőség nyílik a szerves hulladékon, maradékanyagokon és megújuló energián alapuló körfolyamatok létrehozására, továbbá hozzájárulnak a biológiai sokféleség fenntartásához és a kipusztulóban lévő gyümölcs- és zöldségfélék, valamint állatfajok fennmaradásához.

A helyi termékek előállítása régi hagyományokra visszatekintő kézműves mesterségek, technikák továbbviteléhez is hozzájárul. A helyi lakosság által értékelt tulajdonságai révén kínálatuk erősíti a társadalmi kohéziót és a közösségi szellemet, továbbá környezetbarát magatartásra, aktív állampolgári részvételre ösztönzi a helyi közösséget. A helyi termékek értékesítése révén a fogyasztók és a termelők szorosabb kapcsolatban állnak egymással, a személyes ismeretség révén bizalmi kapcsolat jön létre.

A Hajdú-Bihari Termékdíj elnyerésének előnyei
  • A „Hajdú-Bihari Termékdíj” logó használati joga (logót tartalmazó minősítő tábla kihelyezése az előállítás/értékesítés helyén, logó elhelyezése a termék csomagolásán, a logó felhasználható a termékkel kapcsolatos marketingtevékenység során).

  • A termékdíjat elnyert termék a fogyasztó számára magasabb minőséget képvisel az egyéb hasonló jellegű termékekhez képest.

  • A kitüntetett termék megkülönböztetett figyelmet kap a megyei termékekkel kapcsolatos kommunikációs tevékenységek során (pl: megjelenési lehetőség kiemelt tájékoztató kiadványban, honlapon, írott és elektronikus médiában, vásárokon).

  • Presztízs.