A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat a Hajdú-Bihari Termékdíj elnyerésére pályázati rendszert (továbbiakban: pályázat) működtet, amelyre a jelentkezés évente egy alkalommal lehetséges. A pályázat 2022. évben a TOP_PLUSZ-3.1.1-21-HB1-2022-00001 azonosító számú „Hajdú-Bihar megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés” című európai uniós projekt forrásából valósul meg.A pályázat kiírásával a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat azt a célt kívánja elérni, hogy megvalósuljon a hagyományos, kézműves és tájjellegű termékeink és mezőgazdasági élelmiszereink magas minőségi színvonalának elismerése, a megyében előállított termékek népszerűsítése, ismertségének növelése, az ilyen termékeket gyártók piaci lehetőségeinek bővítése, a piacra jutásának elősegítése, valamint a fogyasztók hozzásegítése a minőségtudatos, környezetbarát termékek kiválasztásában.A helyi termékek értékesítése során a termelési rendszerek környezetileg fenntarthatóbbak, csökken az élelmiszerek szállítási útja, egyúttal lehetőség nyílik a szerves hulladékon, maradékanyagokon és megújuló energián alapuló körfolyamatok létrehozására, továbbá hozzájárulnak a biológiai sokféleség fenntartásához és a kipusztulóban lévő gyümölcs- és zöldségfélék, valamint állatfajok fennmaradásához. A helyi termékek előállítása régi hagyományokra visszatekintő kézműves mesterségek, technikák továbbviteléhez is hozzájárul. A helyi lakosság által értékelt tulajdonságai révén kínálatuk erősíti a társadalmi kohéziót és a közösségi szellemet, továbbá környezetbarát magatartásra, aktív állampolgári részvételre ösztönzi a helyi közösséget. A helyi termékek értékesítése révén a fogyasztók és a termelők szorosabb kapcsolatban állnak egymással, a személyes ismeretség révén bizalmi kapcsolat jön létre.Hajdú-Bihari Termékdíj elnyerésének előnyei
  • A „Hajdú-Bihari Termékdíj” logó használati joga (logót tartalmazó minősítő tábla kihelyezése az előállítás/értékesítés helyén, logó elhelyezése a termék csomagolásán, a logó felhasználható a termékkel kapcsolatos marketingtevékenység során).

  • A termékdíjat elnyert termék a fogyasztó számára magasabb minőséget képvisel az egyéb hasonló jellegű termékekhez képest.

  • A kitüntetett termék megkülönböztetett figyelmet kap a megyei termékekkel kapcsolatos kommunikációs tevékenységek során (pl: megjelenési lehetőség kiemelt tájékoztató kiadványban, honlapon, írott és elektronikus médiában, vásárokon).

  • Presztízs.