Hajdú-Bihar Megyei Foglalkoztatási PaktumKedvezményezett neve: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 

Projekt címe, azonosító száma: „Hajdú-Bihar Megyei foglalkoztatási megállapodás, foglalkoztatási - gazdaságfejlesztési együttműködés” (TOP-5.1.1.-15-HB1-2016-00001) 

A szerződött támogatás összege: 1,235 Mrd Ft 

A támogatás mértéke (%-ban): 100 % 

A projekt befejezési dátuma: 2022. március 31. Projekt tartalma


A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatallal, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatallal és a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-vel konzorciumi partnerségben valósítja meg a megyei foglalkoztatási Paktum kialakítását célzó pályázatát. A pályázat egyik célja, hogy a projektet megvalósító konzorciumi tagok együttműködésével, közös munkájuk eredményeként, az egész megyére kiterjedően olyan gazdaság- és foglalkoztatás fejlesztési partnerség (Paktum) jöjjön létre, melynek tagjai szakmai hozzáértésükkel, aktív részvételükkel folyamatos szakmai tanácsadói tevékenységet folytassanak. Általános projekt információk Az együttműködést létrehozó és megvalósító feleknek általános célja a munkaerő-piaci helyzet javítása; gazdaságfejlesztés; oktatás és képzés eredményességének javítása; partnerségi együttműködések fejlesztése. A megyei szintű foglalkoztatási együttműködés (Paktum) a megye egészére kiterjedő célokkal és tevékenységekkel működik, ugyanakkor ösztönzi, előkészíti, segíti a helyi foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési kezdeményezéseket. Ernyőszervezeti feladatokat lát el, és biztosítja a megyei szintű koordinációt, monitoring tevékenységet végez a helyi Paktumok vonatkozásában. Kiemelt cél, hogy a megyében elő emberek képzettségi szintje, foglalkoztathatósága javuljon; a megye népességmegtartó ereje növekedjen és más régiókban élő polgárok számára is olyan vonzó élettérré váljon, mely munkahelyeket, megfelelő lakóhelyet és életkörülményeket biztosít. Ezáltal javul a megyében lévő vállalkozások termelékenysége, hatékonysága, foglalkoztatási képessége.